Aorta- en Pulmonalis- Stenose

De meeste hartproblemen worden ontdekt doordat er een hartruis wordt gehoord door de dierenarts.

Veel eigenaren denken dat de mate waarin die ruis hoorbaar is, een maat is voor de ernst van het hartprobleem. Dat is niet zo.

 

Een hartruis wordt veroorzaakt door een abnormale werveling van het bloed. De oorzaak van die werveling kan velerlei zijn. Bijvoorbeeld een niet goed functionerende hartklep, een vernauwing van de grote lichaamsslagader of van de longslagader, een gaatje tussen de twee hartkamers of een verslapping van de hartspier. Je kunt onmogelijk aan het hartruisje horen wat en hoe ernstig de oorzaak is. Er zijn ook genoeg dieren die een hartruis hebben maar waarvan het hart zo goed blijft functioneren dat er nooit problemen ontstaan.

 

Helaas zijn er ook hartafwijkingen waarbij géén hartruis hoorbaar is. Dan is het soms moeilijk voor een dierenarts om deze op te sporen. Een verhoogd hartritme samen met de klachten van het dier kan dan een aanwijzing zijn.

 

De meeste hartproblemen geven pas geleidelijk aan duidelijke klachten. Men moet hierbij in het begin vooral denken aan een verminderd uithoudingsvermogen. De hond is sneller moe. Ook vermagering ondanks een goede eetlust kan optreden. Bij ernstige gevallen treed vervolgens een moeilijkere ademhaling en hoesten op. Ook kan de buik dikker worden doordat er vocht in de buik achter blijft. Indien het dier niet wordt behandeld sterft het vroegtijdig.

 

Bij sommige aangeboren hartafwijkingen kan een plotselinge sterfte voorkomen. Met name in de zomer omdat door het benauwde weer het hart dan meer wordt belast.

 

Door middel van een röntgenfoto, ECG (hartfilmpje) of een echo van het hart kan bekeken worden wat er aan de hand is en of het hart met deze kwaal nog goed of niet meer zo goed functioneert.

 

Dieren met duidelijke klachten van het hart kunnen aan de hand van deze onderzoeken op het voor die aandoening beste hartmedicijn worden gezet. Er zijn veel medicijnen voor het hart beschikbaar en niet elk medicijn is geschikt voor elke hartkwaal. Aan de hand van een vervolg ECG, meestal 2 weken later, wordt gecontroleerd of het medicijn het gewenste effect heeft of dat misschien de dosering moet worden aangepast. Soms wordt een tweede medicijn erbij gegeven voor een optimaal effect.

 

Dieren met een hartruis die nog géén klachten hebben, maar waarvan op het ECG blijkt dat de functie van het hart niet meer 100% is, kunnen met bepaalde medicijnen veel langer en prettiger leven. Ook het onder narcose brengen van dieren met een hartruis is na het maken van een ECG veel minder riskant geworden. De narcose wordt aan de hand van de uitkomst van het ECG optimaal aangepast. Alle dieren die dan ook onder narcose worden gebracht worden vlak voor de narcose nogmaals helemaal onderzocht. Het kan immers zijn dat een hartruis die een maand geleden nog niet hoorbaar was, nu wel is te horen. 

 

Aorta stenose is een vernauwing van de uitstroomopening van de linker hartkamer.

Meestal wordt dit veroorzaakt door een aandoening aan de aortaklep. Bij deze stenose is er een vernauwing van de aortaklep, die daardoor niet wijd genoeg open kan. Bij een aortastenose kan een drukgradiënt over de klep ontstaan. De linkerventrikel moet daardoor hogere drukken genereren om bloed in de aorta te krijgen. 

 

Sommige honden hebben geen klachten; plotseling, onverwacht overlijden kan het enige verschijnsel zijn. Moeheid, kortademigheid en zuurstofgebrek bij inspanning en flauwvallen bij inspanning zijn andere verschijnselen.

 

Een aortastenose kan veel verschillende oorzaken hebben, maar is meestal aangeboren en autosomaal dominante erfelijk.

 

Behandeling:

Deze is afhankelijk van de ernst en de oorzaak van het probleem. Als het probleem door een vernauwde klep wordt veroorzaakt, is een operatie (reparatie of vervanging van de klep) mogelijk.

 

Een pulmonalis stenose is een vernauwing van de klep tussen longslagader en rechterventrikel

Hoewel een pulmonalisstenose veroorzaakt kan worden door acuut reuma of door exotische oorzaken als een harttumor, is de aandoening in de meeste gevallen aangeboren. Hoewel net als bij de aortastenose de oorzaak boven de klep (in de longslagader dus) of onder de klep gelegen kan zijn, betreft het meestal een verkeerd aangelegde klep. Die is dan misvormd, koepelvorming met een kleine opening.

 

Indien nodig, bijvoorbeeld bij een hoge druk in de rechterkamer, is operatie noodzakelijk. Indien mogelijk zal men de klep oprekken met behulp van een ballon, indien nodig kan men een plastiek of een klepvervanging doen.

 

 

2018 © Marjolein Flobbe

fight cancer logo
KWF logo
  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
  • LinkedIn App Icon