Exterieur en Bewegingsleer

Exterieur & Bewegingsleer

 

De opleiding Exterieur & Bewegingsleer is de laatste opleiding richting het exterieur keurmeesterschap. Nadat men dit examen met goed gevolg heeft afgelegd, kan men zich in één of meerdere rassen gaan specialiseren en zich aanmelden als aspirant-keurmeester. De cursus wordt één keer per jaar op een centrale locatie in het land gegeven. Het minimaal aantal deelnemers is 12, het maximaal aantal deelnemers is 24. De cursus beslaat zes zaterdagen exclusief het examen. U dient in het bezit te zijn van het diploma KK2 om de cursus te kunnen volgen.

 

De cursus bestaat uit een theorie en een praktijkgedeelte. De theorie behandelt de bio-dynamica van de hond, zowel in stand als in gangen. Er wordt dieper ingegaan op de bewegingsleer, waarvan de basis in de cursus Kynologische Kennis II is gegeven. U wordt getraind om te beoordelen hoe het gangwerk van een hond eruit ziet. Het gaat hier niet om de beoordeling van een bepaalde rashond, maar van de hond in het algemeen, zoals deze conform de standaardregels eruit zou moeten zien. De theorie wordt in de praktijk toegepast.

 

Tijdens de praktijkles wordt een live hond besproken wordt. De cursisten leren op deze wijze het gangwerk van de hond te beoordelen maar ook te motiveren waarom de hond een bepaald gangwerk vertoont.

 

Tijdens deze opleiding worden de cursisten geadviseerd een aantal boeken te lezen. Deze boeken zijn voornamelijk in de Engelse taal geschreven. Voor de gehele opleiding moet een cursist gemiddeld 2 uur per week zelfstudie uittrekken. Deze schatting is exclusief showbezoeken en het oefenen in de praktijk.

 

Het examen wordt één keer per jaar georganiseerd. Het examen bestaat uit twee gedeelten: praktijk en theorie. Tijdens het praktijkexamen krijgt u twee honden te beoordelen. Dit kunnen rashonden maar ook kruisingen zijn. Ook de grootte van de hond kan variëren. U dient uw bevindingen in een standaard keurverslag weer te geven. Voor iedere hond krijgt u 15 minuten de tijd. Het theoretisch examen is mondeling en duurt eveneens een half uur. Naast vragen over de behandelde stof krijgt u een aantal foto’s voorgelegd die u moet beoordelen op bouw en mogelijk gangwerk.

 

Als u het diploma Exterieur & Beweging heeft behaald, kunt u zich als aspirant keurmeester voor een aantal rassen aanmelden. Aanmelding geschiedt bij de Raad van Beheer, bij de desbetreffende rasvereniging(en) en bij de VKK. Indien er een rasexamen wordt georganiseerd, bestaat er de mogelijkheid dat u hiervoor wordt opgeroepen. De rasvereniging zal aspirant keurmeesters verder begeleiden in een mogelijk opleidingstraject. Vragen Klik hier voor de pagina "veelgestelde vragen over opleidingen".

 

Voor het examen Exterieur en Beweging (E&B) moet de kandidaat beschikken over de volgende

kennis en kunde:

 

1. Kandidaat kent de theorie en kan een oordeel geven over het exterieur (uiterlijk) en de manier van voortbewegen van de hond.

2. Kandidaat kan een beoordeling formuleren over het exterieur, de harmonie, de gewenste en ongewenste hoekingen en de gevolgen hiervan voor de voortbeweging.

3. Kandidaat kent de verschillende fronten, de middenhand en de achterhand van honden en de relatie hiervan tot het gangwerk.

4. Kandidaat kent de mechanische aspecten van de voortbeweging bij de verschillende gangen en kan deze mondeling benoemen en schriftelijk beoordelen.

5. Kandidaat kan het uiterlijk en de wijze van voortbeweging van normaal gebouwde en afwijkend gebouwde honden beoordelen en daarvan een keurverslag maken.

6. Kandidaat kent de ethiek met betrekking tot het keuren en kent de verantwoordelijkheid die de keurmeester heeft voor de gezondheid van een ras.

7. Kandidaat heeft zich verdiept in de praktische aangelegenheden omtrent het keurmeesterschap.

2010 - present

2010 - present

2018 © Marjolein Flobbe

fight cancer logo
KWF logo
  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
  • LinkedIn App Icon