De Nederlandse Schapendoes

De aanschaf van een pup: een reu of een teef?

Als u hebt besloten een Schapendoes aan te schaffen, komt de volgende vraag….. wordt het een reu of een teef?

 

Dit is een heel persoonlijke keuze. Over reuen en teven doen allerlei verhalen de ronde. Teefjes zouden liever zijn dan reuen, maar er zijn veel teven die echt krengerig zijn. Er zijn genoeg reuen die enorm lief en zacht zijn en helemaal niet "macho". Ga niet af op allerlei generalisaties. Wat wordt er nu precies gezegd over reuen en teven?

 

  • reuen zijn dominanter dan teven

  • reuen trekken naar de vrouw des huizes, teven naar de man des huizes

  • reuen lopen dikwijls weg, teven nooit

  • teven zijn aanhankelijker dan reuen

  • teven zijn verstandiger dan reuen

  • reuen zijn moeilijker op te voeden dan teven

  • reuen zijn minder trouw dan teven

 

Deze vooroordelen zijn niet allemaal onwaar of waar. Elke individuele hond is anders. Per thema bekeken:

 

Dominantie

Als er 2 honden in een gezin zijn zal men vaak merken dat de teven "dominanter' zijn dan de reuen. De reu accepteert veel van de teef. Wanneer de teef de reu corrigeert zal de reu dit bijna in alle gevallen accepteren. Ook wanneer een reu en teef elkaar ontmoeten op straat zal de reu een grauw van een teef accepteren en respect voor haar hebben.

 

Wanneer twee onbekende reuen elkaar tegenkomen op straat zullen de reuen uit maken wie van de twee hoger in rang staat. Of een dergelijke ontmoeting uitloopt op een gevecht hangt sterk van de honden af. Sommige reuen zijn niet geinteresseerd in ‘de baas spelen’ en zullen een andere reu uit de weg gaan. Wanneer de honden goed gesocialiseerd zijn zullen er waarschijnlijk geen problemen optreden. Men kan derhalve niet op voorhand stellen dat reuen dominanter zijn dan teven!           

                                 

Wie trekt naar wie

Dat de reu naar de vrouw des huizes zou trekken en de teef naar de man is een fabeltje. Iedere hond heeft een baas nodig in zijn roedel. Het hoofd van de roedel kan de man of de vrouw zijn. Zowel reuen als teven kunnen opeens "jaloers" zijn wanneer gezinsleden elkaar knuffelen in huis.

 

Van huis weglopen

De bewering dat reuen wegloperig zijn en teven niet, is deels waar, deels niet. Reuen kunnen inderdaad weglopen wanneer een teefje in de buurt loops is. Ze gaan dan op pad en kunnen uren voor het huis van hun geliefde zitten wachten totdat zij naar buiten komt. Aan de andere kant kunnen teven enorme uitbrekers en weglopers worden wanneer zij loops zijn. Zij gaan dan op hun beurt op zoek naar een minnaar. Buiten deze perioden zullen teven over het algemeen niet wegloperig zijn. Reuen daarentegen kunnen - wanneer dit in hun aard ligt - het hele jaar door op zoek gaan naar loopse teefjes.  

 

Aanhankelijkheid

Over de aanhankelijkheid van reuen en teven geldt hetzelfde als gesteld werd over de vraag "wie naar wie trekt" in huis. Ook in dit geval zijn sommige teven afstandelijk, terwijl andere weer erg aanhankelijk zijn. Ditzelfde geldt voor de reuen. Deze bewering is dus niet waar.           

                                 

Verstandiger

Ook de bewering dat teven verstandiger zouden zijn dan reuen is niet waar. Het hangt van de individuele hond af en is niet specifiek sexe-gebonden. Het is wel waar dat teefjes bij trainingen en werk veelal iets geconcentreerder zijn, omdat reuen tijdens het werken hun geurvlag (via hun urine) moeten zetten om hun terrein af te bakenen. Teefjes hebben hier geen last van en zullen doorwerken. Bij activiteiten als speuren en gehoorzaamheid kan dit een punt van overweging zijn.

                                 

Makkelijker op te voeden

Dat reuen moeilijker op te voeden zouden zijn is niet waar. Of een hond makkelijk of moeilijk te trainen is hangt af van zijn karakter. Wanneer een hond erg gericht is op de baas is een hond makkelijk te trainen. Zoals reeds eerder gesteld kan zowel een reu als een teef naar de baas toe trekken.              

                                 

Trouw

Komen we bij het laatste punt, de trouw. Ook hier geldt weer dat zowel reuen als teven trouw zijn.

Vaak wordt het weglopen van de reu - op zoek naar loopse teven - gezien als een teken van ontrouw.

Dit is echter geen ontrouw, maar het volgen van een instinct.                     

 

Geldige beweringen

Waar moet men dan wel rekening mee houden? Zorg ervoor dat u het geslacht van uw hond niet alleen kiest vanwege beschikbaarheid, anders zou u wel eens teleurgesteld kunnen zijn. Er zijn lichamelijke- en gedragsverschillen tussen een reu en een teef. Na bovengenoemde beweringen over de vermeende verschillen tussen reuen en teven weet u misschien helemaal niet meer hoe u een keuze moet maken. Natuurlijk zijn er punten die u in overweging dient te nemen voordat u een besluit neemt. Naast persoonlijke voorkeur hangt de keuze sterk af van de activiteiten die u met de hond wilt gaan ondernemen.

Lichaamsbouw reu

Over het algemeen zijn reuen groter, zwaarder en sterker zijn dan teven. Of ze ook mooier zijn is een kwestie van smaak, aan de andere kant: hondenshows worden vaker gewonnen door reuen dan door teven. Wanneer u graag tentoonstellingen bezoekt kan dit een punt van overweging zijn. Wanneer de hond erg mooi is qua exterieur kan het gebeuren dat men uw reu vraagt voor dekkingen. Vanzelfsprekend moet men dit afwachten, omdat men niet van te voren kan zeggen hoe een puppy uitgroeit.

 

Gedrag reu

De meerderheid van de mannetjeshonden heeft de neiging om wat kinds te blijven, en ze nemen vaak wat langer de tijd om volwassen te worden, zowel lichamelijk als geestelijk is een Schapendoes reu vaak pas vanaf een jaar of 3 volwassen. Het kan wat moeilijker zijn om hun aandacht te houden tijdens het trainen, maar als u uit kunt vinden waar uw hond van houdt kunt u trainen een stuk makkelijk maken.

Verder is het zo dat bij het uitlaten reuen de neiging hebben om menigmaal kleine beetjes te urineren om geurvlagen uit te zetten, terwijl teven dit één of twee keer doen. Dit valt echter prima onder controle te houden met een beetje training.

Reuen hebben verder geen echte nadelen, ze zijn stabiel en hebben geen hormonale cyclus zoals teven. Het enige wat mogelijk kan spelen is het eerder genoemde verschijnsel dat sommige reuen verstokte Don Juans zijn en op zoek gaan naar loopse teefjes.

Lichaamsbouw teef

Teven zijn over het algemeen kleiner en lichter dan reuen. Dat kan in sommige gevallen wellicht gewenst zijn

.    

Gedrag teef

Als nadeel van een teef kan het twee keer per jaar loops zijn genoemd worden, en de daarmee gepaard gaande gedragsveranderingen (als gevolg van een veranderende hormoonhuishouding). Deze periode duurt gemiddeld 21 dagen, tijdens deze periode verliest de teef bloed, dit kan veel of weinig bloed zijn.

 

Teven zijn door hun cyclus wispelturiger dan reuen. Hormoonschommelingen bepalen het gedrag en dit kan zeer wisselend zijn. Trainingen kunnen problematisch zijn, omdat de meeste teven snel afgeleid zijn gedurende de loopsheid. Ook zullen verenigingen u meestal vragen niet te komen trainen wanneer de hond loops is omdat de reuen anders "op de loop" gaan. Tijdens de loopsheidperiode is het verstandig de teef niet los te laten lopen om dekking te voorkomen. U kunt overlast ervaren van opdringerige reuen, die niet slecht opgevoed zijn, maar slechts hun natuurlijke instinct volgen.

Na de loopsheid kunnen teven schijndrachtig worden. Vaak is als eerste waar te nemen dat teven zich vanaf de loopsheid anders gaan gedragen. Tijdens en na loopsheid en dracht spelen vele hormonen een rol in het lichaam van de teef. Deze hormonen zijn ook van invloed op het gedrag van teven. Veel schijndrachtige teven trekken zich graag terug, of willen zelfs een holletje maken, worden snauwerig, eten minder goed en willen minder graag naar buiten. Andere teven worden juist tot vervelends toe aanhankelijk of erg pieperig. Sommige teven gaan zelfs op zoek naar surrogaatjongen en slepen alles dat door kan gaan voor een pup, bijvoorbeeld sokken, pantoffels of speeltjes, mee naar hun nest.

Een teef wordt over het algemeen niet na elke loopsheid schijndrachtig, maar wanneer ze eenmaal schijndrachtig zijn geweest is de kans groot dat dit ook na een volgende loopsheid op zal treden. Sommige teven doorstaan de schijndracht zonder al teveel problemen. Andere teven hebben er duidelijk last van en zitten niet goed in hun vel. Ook voor de baas is dit vaak een vervelende periode. Wanneer de teef er erg veel last van de schijndracht heeft en het na elke loopsheid opnieuw ontwikkeld, dan kan worden geadviseerd om de teef te laten steriliseren. Schijndracht hoeft echter niet in alle gevallen een reden te zijn om tot sterilisatie over te gaan. Veel afleiding, schraal voeren en het zoveel mogelijk negeren van afwijkend gedrag de teef in veel gevallen helpen om sneller door de schijnzwangerschap heen te komen.

Conclusie

Naast uw persoonlijke voorkeur over o.a. wat u mooi vindt, zult u zich dus af moeten vragen wat u met de hond wilt gaan ondernemen (training, fokken, etc). Wat past het beste bij uw persoonlijkheid, uw levenssituatie? Hebt u een sterke voorkeur of niet? Overleg met de fokker van uw keuze, en ga bij vooral bij Regiowandelingen kijken wat u het meeste aanspreekt

2018 © Marjolein Flobbe

fight cancer logo
KWF logo
  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
  • LinkedIn App Icon