Nierfalen

Bij nierziekte of nieraandoening is er een plotselinge of geleidelijke afname van de nierfunctie.

 

Dat is niet alleen lastig maar kan levensbedreigend zijn voor de hond. Omdat de nieren afvalstoffen uit het bloed verwijderen en lichaamsvloeistoffen reguleren, moet men nierproblemen altijd serieus nemen.

 

Er zijn veel mogelijke oorzaken van nierziekte bij honden. Dierenartsen omschrijven de aandoening als acuut (plotseling optredend) of chronisch (lange termijn).

 

Acute nieraandoeningen kunnen worden veroorzaakt door

Bloedverlies

Shock

Chirurgische stress

Trauma

Ernstige uitdroging

Verstopping van de urinewegen

Gifstoffen

Medicijneninfectie

 

Chronische nierziekte kan worden veroorzaakt door bovenstaande factoren plus:

erfelijke aanleg en ras.

factoren m.b.t. voedingdefecten in het immuunsysteem.

 

Helaas bemerken we de symptomen van nierziekte pas wanneer al meer dan tweederde van de nierfunctie verloren is gegaan:

Een hond die een nieraandoening heeft vertoont vertoont verschillende symptomen:

 

Verliest zijn trek in eten

Krijgt meer dorst

Moet vaker plassen of juist helemaal niet

Moet of heeft de neiging om over te geven

Verlies van gewicht

Is meer of minder depressief

Vermindering van het uithoudingsvermogen

Heeft een doffe en ongezonde vacht

 

Chronisch nierfalen is onomkeerbaar. Het verloop van de ziekte kan soms worden vertraagd door een speciaal nierdieet dat door de dierenarts wordt geadviseerd en specifiek is ontwikkeld voor de behandeling van nieraandoeningen. Bij acute nieraandoeningen herstellen honden vaak geheel wanneer de voortgang van de ziekte eenmaal is gestopt.

 

Doordat er in het verleden een betrekkelijk groot aantal doezen, die aan elkaar verwant waren, aan nierfalen stierven ontstond het vermoeden van een erfelijke factor. Uit het hieruit voorvloeiende onderzoek bleek bij een deel van de zieke, onderzochte doezen een vergelijkbaar ziektebeeld te bestaan dat gekenmerkt werd door een opvallend eiwitverlies middels de urine. In samenwerking met de Universiteit van Utrecht zijn van veel doezen urine-monsters genomen en onderzocht. Ook zijn andere onderzoeken gedaan zoals echografie. 

 

 

Een betrekkelijk kleine groep bestond uit jonge honden (tot 1 jaar oud). Zij hadden cysten. De nieren bleken een afwijkende bouw te hebben (nieren waarin veel met vocht gevulde holtes aanwezig zijn). Bij navraag bleken ze van pup af, al specifieke symptomen gehad te hebben zoals : opvallend rustig, klein gebleven, mager, slechte eetlust, meer drinken, meer plassen, braken etc.

 

Een grotere groep Schapendoesnierpatiënten (reuen en teven, ouder dan drie jaar) had zeer wisselende symptomen. Bij deze vorm van nierziekte viel een opvallend eiwitverlies via de urine op.

 

Om de prognose te kunnen verbeteren moeten we meer te weten komen over het ontstaan van deze aandoening en het ziekteverloop. Het eindstadium van de aandoening kenmerkt zicht door ernstig eiwitverlies via de urine. De verwachting is dat dit in minderde mate (ook wel "microalbuminurie" genoemd) ook in een vroeger stadium op zal treden. Als er inderdaad een duidelijke relatie tussen "microalbuminurie" en deze nierziekte kan worden vastgesteld, biedt dat een uitstekende mogelijkheid om patiënten eerder te identificeren, meer inzicht te krijgen en zo hun kansen op een effectieve behandeling te verhogen. De verkregen informatie kan helpen factoren te vinden die hierbij een rol spelen. Denk hierbij aan genetische en/of milieufactoren.

 

Het ontstane beeld suggereert een erfelijke oorzaak maar in het stamboomonderzoek van de tot nu toe bekende patiënten is nog weinig bekend over de (zieke of gezonde) familieleden. Als de manier van vererven kan worden vastgesteld biedt dat ook mogelijkheden voor preventie van de aandoening door aanpassen van het fokbeleid. De VNS verzamelt gegevens en probeert met behulp van voorlichting en fokadviezen sturing te geven om de 'mogelijke kans op' nierziekte te verminderen.

 

 

 

 

 

2018 © Marjolein Flobbe

fight cancer logo
KWF logo
  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
  • LinkedIn App Icon