Open Ductus Botalli (ODB)

De ductus van Botalli is een bloedvat dat voorkomt bij alle pasgeboren puppy's. Het zorgt ervoor dat het bloed dat uit het rechter hart naar de longen gepompt wordt, afgeleid wordt naar de grote lichaamsslagader. De longen hebben voor de geboorte slechts een kleine hoeveelheid bloed nodig aangezien het embryo dan nog niet ademt.

 

Kort na de geboorte (uren tot dagen) is deze ductus geprogrammeerd om te sluiten. De longen gaan volledig openstaan bij de eerste schreeuw en vullen zich met lucht. Ze zijn nu klaar om hun functie op te nemen en het lichaam te voorzien van de nodige zuurstof. Wanneer de ductus sluit loopt het bloed van de rechter kamer naar de longen en niet langer naar de lichaamsslagader of aorta.

 

Indien dit systeem faalt, spreekt men van een 'open ductus van Botalli'. De weerstand van de bloedvaten in de long na de geboorte is lager dan in de andere bloedvaten in het lichaam. Wanneer het bloed in de grote lichaamsslagader nu de keuze heeft om ofwel de ene ofwel de andere kant op te stromen, zal het de weg van de minste weerstand opzoeken. In dit geval zal het naar de longen stromen. De longen worden overspoeld door een hoeveelheid bloed die ze in feite niet kunnen verdragen. Hun functie zal erop achteruitgaan en dus zal de patiënt moeilijkheden vertonen met de ademhaling en kortademig zijn. Ook het hart wordt bij deze aandoening harder belast dan het gewoon is en zal vermoeid raken na een zekere tijd.

 

De constante overbelasting zal de longen ertoe aanzetten om zich te verdedigen tegen deze grote bloedtoevoer door de druk in hun bloedvaten op te voeren. De longbloedvaten knijpen dicht om de druk te doen stijgen. Dit is op lange termijn slecht voor de longen en zullen ze een permanente beschadiging oplopen.

 

Veelal zal de ductus vanzelf gaan sluiten en zullen deze problemen zich niet voordoen. Maar hoe ouder de puppy is op het ogenblik van de diagnose, des te minder kans is er op een spontane sluiting.

 

Behandeling:

De eerste stap is bijna steeds het aanwenden van medicatie. Bij puppy’s wordt meestal begonnen met indomethacine (een stof die veel weg heeft van aspirine). Indomethacine zal de ductus ertoe aanzetten zich te sluiten. Wanneer dit echter niet werkt, dan kan men overgaan tot een operatie. De operatie om de ductus te sluiten is geen open hartoperatie en draagt geen groot risico. De chirurg zoekt de ductus op en bindt hem af.

2018 © Marjolein Flobbe

fight cancer logo
KWF logo
  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
  • LinkedIn App Icon